Que aporta aos fillos e fillas?

 • Desenvolvemento do apego seguro, e positivo.

 • Potenciación de capacidades persoais:

  • Xestión positiva das emocións

  • Confianza en un mesmo e autoestima

  • Superación das propias limitacións

  • Tolerancia a frustración

  • Resolución positiva dos problemas e conflitos

  • Habilidades e competencias Sociais

  • Resiliencia

 • Independencia responsable e tolerancia

 

 

  

O exercicio da Parentalidade Positiva leva Benestar e Felicidade aos nenos e nenas