Parentalidade Positiva

 

A Parentalidade Positiva refírese ao comportamento dos proxenitores, fundamentado no superior interese do neno, que coida, desenvolve as súas capacidades, non é violento e ofrece recoñecemento e orientación, que inclúe o establecemento de límites que permitan o pleno desenvolvemento do neno (Rec. 2006/19).

Os pais e as nais deben asumir esta responsabilidade ademais de ser capaces de cumprir co resto das súas obrigas e compromisos laborais, persoais e sociais.

Sen dúbida, esta conciliación convértese no maior reto da vida adulta.

Importancia da parentalidade positiva para o logro dun desenvolvemento axeitado dos fillos e fillas e para promover o seu benestar e felicidade para eles, e para toda a familia.

 


 

COMO EXERCER A

PARENTALIDADE POSITIVA?

O exercicio da Parentalidad Positiva implica un compromiso dos proxenitores co benestar dos seus fillos e fillas. Require que pais e nais:

  • Coñezan e satisfagan as necesidades dos seus fillos e fillas.
  • Coñezan e respecten os dereitos dos seus fillos e fillas
  • Coñezan e promovan o cumprimento das responsabilidades dos seus fillos e fillas

Os pais e as nais deben asumir estas responsabilidades ademais de ser capaces de cumprir co resto das súas obrigas e compromisos laborais, persoais e sociais. Sen dúbida, esta conciliación convértese no maior reto da vida adulta.

 


 

QUE NOS APORTA A

PARENTALIDADE POSITIVA?

                                                                            

                           Que aporta aos fillos e fillas?                                                                      Que aporta aos proxenitores?