Necesidades dos nenos, nenas e adolescentes

Os nenos, nenas e adolescentes teñen unha serie de necesidades físicas e biolóxicas, cognitivas, sociais e emocionais ademais de outras necesidades de carácter socioemocional e cognitivo.